top of page
IMG_20160805_120205_edited.jpg

Jemné frézovanie

fréza Wirtgen W2200, 3,8m šírka jemného bubna

Technológiu jemného frézovánia (ďalej len „TJF“) povrchov vykonávame frézou Wirtgen W2200 (W3800) so širkou záberu frézovacieho bubna 3,8 metra, s výkonom 708 kW. Špeciálny jemný bubon frézy sa od štandardného bubna cestnej frézy odlišuje väčším počtom frézovacích hrotov. V našom prípade má bubon 1280 hrotov. Týmto počtom hrotov sa znižuje rozteč v drážkach vyfrézováneho povrchu len na 6 mm. Na každý bod frézovanej vozovky pôsobia dva hroty. Štruktúra takto vyfrézovaného povrchu je jemnejšia. Systém „multiplex“ vytvára „elektronickú lištu“ v dĺžke skoro 12 metrov, čo zaručuje pozdĺžne vyrovnanie nerovností vozovky. Priečne nerovnosti v šírke celého jazdného pruhu (3,8m) sú odstránené šírkou frézovacieho bubna. Rozdiel oproti frézovaniu so štandarným bubnom cestnej frézy je jemnejšie odfrézovaný povrch, nžšia hlučnosť pri prejazde vozidla po odfrézovanom povrchu, menší vplyv na vedenie kolies vozidla na vozovke daný jemnými drážkami po frézovaní, ako aj okamžitá neobmedzená premávka bez nutnosti dalších úprav povrchu. Viac informácii sa dozviete v našej prezentácii, ktorú si možete stiahnut tu....

Jemné frézovanie: Products
bottom of page